Για το Γάμο

Για την τέλεση θρησκευτικού γάμου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάλογα την περίπτωση:

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ

 

 

Για να παραστεί κάποιος ως Παράνυμφος (κουμπάρος) θα πρέπει να προσκομίσει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ από τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Δεν μπορούν να παραστούν ως Παράνυμφοι οι έχοντες συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και οι ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι. 

 

 

ΓΑΜΟΙ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:


1. την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

2. από 6 -15 και την 29η Αυγούστου.

3. την 14η Σεπτεμβρίου

4. από 12-25 Δεκεμβρίου.

5. Τις κυριώνυμες ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα τιμώμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών.

6. Και για την ενορία μας

15 Αυγούστου, πρώτο Σαβατοκύριακο Οκτωβρίου, 11 Ιουνίου, 27 Αυγούστου λόγω πανηγύρεων του Ναού μας.

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©